دانلود کلیپ نیازسنجی واحدهای درمان و فناوری اطلاعات

توضیحات ویدیو کلیپ نیازسنجی واحدهای درمان و فناوری اطلاعات: دکتر ابراهیمی پور ، مدیر اقتصاد درمان ، استاندارد و فناوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
#انفورماتیک پزشکی #فناوری اطلاعات سلامت #سلامت دیجیتال #آی تی در سلامت #health information technoloy #health information te

منبع کلیپ: کانال کافه دیجیتال سلامت در آپارات (aparat/cafe.digital.salamat)

دانلود گزارش