دانلود کلیپ خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان - محمدرضا شجریان :: ساز و آواز شور

توضیحات ویدیو کلیپ خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان - محمدرضا شجریان :: ساز و آواز شور: غزل از استاد سخن؛ سعدی شیرازی | تار: فرهنگ شریف | دستگاه: شور | خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان/کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان/بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم/کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان/دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد/می باید این نصیحت کردن به دلستانان/دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوش رو/تا دامنت نگیرد دست خدای خوانان/.../شکرفروش مصری حال مگس چه داند/این دست شوق بر سر وان آستین فشانان/شاید که آستینت بر سر زنند سعدی/تا چون مگس نگردی گرد شکر دهانان

منبع کلیپ: کانال آوای فاخته در آپارات (aparat/Reza_it)

دانلود گزارش تخلف