دانلود کلیپ توهم آزادی و امنیت زنان در غرب

توضیحات ویدیو کلیپ توهم آزادی و امنیت زنان در غرب: در غرب ادعا میشود زنان آزاد هستند و هر گونه که دلشان میخواهد میچرخند و میگردند و کسی متعرض آنها نمیشود و علت آن را چشم و دل سیر بودن مردان میدانند . عایا چشم و دل سیری مردان سبب امنیت زنان میگردد ؟
#آزادی زنان در غرب #بی بندباری در غرب

منبع کلیپ: کانال شبکه بصیرت مجازی (( نقد سیاسی و خبر و مذهبی )) در آپارات (aparat/u_5822847)

دانلود گزارش