دانلود کلیپ آموزش گردشگری

توضیحات ویدیو کلیپ آموزش گردشگری: مدیریت گردشگری دوره ای است که به تعریف مفاهیم گردشگری، بررسی و ارزیابی وضعیت صنعت گردشگری، تبیین ابعاد اقتصادی گردشگری، ماهیت اثرات گردشگری، مقاصد سفر و بازارهای گردشگری، سازمان های مربوط به گردشگری و مسائل مدیریت گردشگری و مسائلی از این قبیل می پردازد. مدیریت گردشگری دارای موضوعاتی مختلفی از قبیل هتلداری، بازاریابی و مدیریت کسب وکار می شود تا دانش پذیران بتوانند با مسائل مختلف مدیریتی گردشگری آشنا شوند.

منبع کلیپ: کانال موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در آپارات (aparat/fanpardazan)

دانلود گزارش