دانلود کلیپ بربنیان دانش "شرکت میزان گستران شریف" و "افتتاح فاز سوم پارک علم و فناوری پردیس"

توضیحات ویدیو کلیپ بربنیان دانش "شرکت میزان گستران شریف" و "افتتاح فاز سوم پارک علم و فناوری پردیس": ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان (farhang.isti.ir)

منبع کلیپ: کانال ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در آپارات (aparat/farhang.isti.ir)

دانلود گزارش