دانلود کلیپ نقش رسانه هادرپیشبرداهداف سیاسی؛فرهنگی؛اقتصادی

توضیحات ویدیو کلیپ نقش رسانه هادرپیشبرداهداف سیاسی؛فرهنگی؛اقتصادی: صحنه رقابت رسانه هادرانعکاس خبری؛سیاسی؛اقتصادی اززبان کارشناس سیاسی وپژوهشگردینی حمیدر..احمدآبادی
#نقش رسانه ها #اززبان کارشناس سیاسی #انعکاس خبر

منبع کلیپ: کانال حمیدرضا احمدآبادی در آپارات (aparat/hamid.a9596)

دانلود گزارش تخلف