دانلود کلیپ دکتر بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ

توضیحات ویدیو کلیپ دکتر بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ: نظر دکتر بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری چاپ در باره اهداف برگزاری اولین دوره جایزه ملی طراحی صنایع فرهنگی
#جایزه ملی بسته بندی صنایع فرهنگی

منبع کلیپ: کانال جایزه ملی طراحی بسته بندی صنایع فرهنگی در آپارات (aparat/ccpd.ir)

دانلود گزارش