دانلود کلیپ ایران بیست - 9 - فناوری ارتباطات!

توضیحات ویدیو کلیپ ایران بیست - 9 - فناوری ارتباطات!: همۀ این آمارها و دستاوردها و این توسعۀ مدام ابزارهای ارتباطی و شبکۀ اینترنتی در ایران توسط دولت های مختلف در حالی انجام می شود که رسانه های غربی ایران را به اختناق رسانه ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می کنند. /// امید ایران \\\ برای مبارزه با باطل، #حق_را_منتشر_کنیم...

منبع کلیپ: کانال امید ایران در آپارات (aparat/otvt)

دانلود گزارش تخلف