دانلود کلیپ روند پیشرفت ربات Cassie در بالا رفتن از پله

توضیحات ویدیو کلیپ روند پیشرفت ربات Cassie در بالا رفتن از پله: برای راه رفتن بر سطح های پیچیده، در سامانه ی حرکتی پای ربات Cassie، پنج موتور و دو فنر تعبیه شده است. از اهداف ساخت Cassie، توانایی دویدن در محیط هایی مانند جنگل، توانایی راه رفتن بر سطح سخت، افزایش بازدهی توان مصرفی و حرکت بدون نیاز به تسمه ی کمکی است.http://www.exos.ir/?p=13590

منبع کلیپ: کانال فناوری های توان افزا و پوشیدنی در آپارات (aparat/exos.ir)

دانلود گزارش تخلف