دانلود کلیپ زمین گردشگری (Geotourism) و بوم گردی (Ecotourism) بیابانی و كویری در ایران

توضیحات ویدیو کلیپ زمین گردشگری (Geotourism) و بوم گردی (Ecotourism) بیابانی و كویری در ایران: نشست بیستم از کوره راه تا شاهراه

منبع کلیپ: کانال Gilgamesh Magazine مجله گیلگمش در آپارات (aparat/gilgameshmag)

دانلود گزارش