دانلود کلیپ 2200 پروژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

توضیحات ویدیو کلیپ 2200 پروژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری: تیموری معاون گردشگری از 2200 پروژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری خبر داد.
#ایران #گردشگری #سرمایه گذاری

منبع کلیپ: کانال سازمان میراث فرهنگی در آپارات (aparat/ichto)

دانلود گزارش