دانلود کلیپ دوره آموزش فناوری اپتومتری

توضیحات ویدیو کلیپ دوره آموزش فناوری اپتومتری: دوره فناوری اپتومتری به بررسی مسائلی از قبیل آناتومی چشم انسان (آناتومی چشم)، مفاهیم و مبانی مربوط به اُپتومتری، اجزا نسخه تجویز عینک، ضوابط تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی، انواع عینک و عدسی تماسی و بیماری های مربوط به عدسی و موضوعاتی از این قبیل می پردازد. برای درک بهتر این دوره به بررسی اپتومتری می پردازیم.
#فناوری اپتومتری #دوره اپتومتری

منبع کلیپ: کانال موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان در آپارات (aparat/fanpardazan)

دانلود گزارش تخلف