دانلود کلیپ شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حکمرانی خوب به چه معناست؟

توضیحات ویدیو کلیپ شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حکمرانی خوب به چه معناست؟:

منبع کلیپ: کانال کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در آپارات (aparat/uccst.atu.ac.ir)

دانلود گزارش تخلف