دانلود کلیپ تحویل اول پورتال ارزیابی در منطقه فناوری انرژی خوزستان

توضیحات ویدیو کلیپ تحویل اول پورتال ارزیابی در منطقه فناوری انرژی خوزستان: تحویل اول پورتال ارزیابی در منطقه فناوری انرژی خوزستان - شرکت راداکا
#پورتال ارزیابی در منطقه فناوری انرژی خوزست

منبع کلیپ: کانال راداکا در آپارات (aparat/radaka)

دانلود گزارش تخلف