دانلود کلیپ ماژول استخدام سامانه مدیریت منابع سازمانی قو

توضیحات ویدیو کلیپ ماژول استخدام سامانه مدیریت منابع سازمانی قو: حذف فرایندهای تکراری و پرهزینه استخدام افراد به جهت تسهیل امور منابع انسانی یک مجموعه توسط زیر سیستم استخدام. همراه شما از آگهی استخدام تا ثبت حکم مدیریت منابع سازمانی قو راهکاری برای توسعه کسب و کار شامل نرم افزار و مشاوره = https://swanerp.ir https://eitd.ir 021-28428778 سامانه هوشمندی کسب و کار سیستم اطلاعاتی عملیاتی یکپارچه اتوماسیون اداری فرایند کاری پورتال خدمات الکترونیک لجستیکی نظام مدار مشاوره تغییر بنیادی و ارتقاء کیفی

منبع کلیپ: کانال فناوری خبره در آپارات (aparat/ExpertIT)

دانلود گزارش