دانلود کلیپ ماژول نظرسنجی سامانه مدیریت منابع سازمانی قو

توضیحات ویدیو کلیپ ماژول نظرسنجی سامانه مدیریت منابع سازمانی قو: در خیلی موارد پرس و جو در مورد موضوعات مختلف در یک سازمان به منظور اعمال نظرات افراد، فرایندی پرهزینه خواهد بود.این سیستم با حذف بعد مسافت، سعی در کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تصمیم گیری در مجموعه شما دارد. مدیریت منابع سازمانی قو راهکاری برای توسعه کسب و کار شامل نرم افزار و مشاوره = https://swanerp.ir https://eitd.ir 021-28428778 سامانه هوشمندی کسب و کار سیستم اطلاعاتی عملیاتی یکپارچه اتوماسیون اداری فرایند کاری پورتال خدمات الکترونیک لجستیکی نظام مدار مشاوره تغییر بنیادی و ارتقاء کیفی

منبع کلیپ: کانال فناوری خبره در آپارات (aparat/ExpertIT)

دانلود گزارش