دانلود کلیپ خــبـــر مــهـــم. . .

توضیحات ویدیو کلیپ خــبـــر مــهـــم. . .: فاطمـــه گفــت یــه چنــد نفری رو دیلیــت کنــم ۱-ریحــانــه:بــه دلیــل ســر نـزدن و تقدیمــی نزاشتــن ۲-نیـکـی:جیسـو لاور بـه دلیل فوش و حرف های زشـت ۳- نینا :لـه دلیل سر نزدن ۴-نسترن:بـه دلیل بی احترامی بـه مـن(ملیصـــا)

منبع کلیپ: کانال رزنآ جونمـ.::۩:!MelisA!:۩::. در آپارات (aparat/zahra.abdolvahabi)

دانلود گزارش