دانلود کلیپ کارگاه گردشگری با موضوع نقش راهنمایان در صنعت گردشگری

توضیحات ویدیو کلیپ کارگاه گردشگری با موضوع نقش راهنمایان در صنعت گردشگری: کارگاه یک فنجان چای با عمو نوروز با موضوع نقش راهنمایان در صنعت گردشگری در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1398 در محل شرکت سفرهای عمو نوروز برگزار شد. در این جلسه، آقای ابوالقاسم ساسان از راهنمایان با تجربه این حوزه، موضوع فوق را تشریح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. همچنین، در این جلسه که به صورت مشارکتی برگزار شد، دیگران حاضرین جلسه، نظرات خود را مطرح کردند. کارگاه های بعدی عمو نروزو، به زودی برگزار می شود.

منبع کلیپ: کانال شرکت سفرهای عمو نوروز در آپارات (aparat/amunowruztravelscompany)

دانلود گزارش