دانلود کلیپ توریست های چینی / دفتر گردشگری هاوین

توضیحات ویدیو کلیپ توریست های چینی / دفتر گردشگری هاوین: دفتر گردشگری هاوین در این گروه میزبان 9 نفر توریست چینی بود. در بین توریست ها دو مدرس پیانو بود که در رستوران شاندیز اریکه شروع به نواختن پیانو کردند. - کد گروه: HOW/98 351 - راهنما: خانم آرزو شاه محمدی - www.Howin.ir

منبع کلیپ: کانال گروه گردشگری هاوین در آپارات (aparat/HowinTours)

دانلود گزارش