دانلود کلیپ موارد کاربرد فناوری ارتباطات سلولی نسل پنجم

توضیحات ویدیو کلیپ موارد کاربرد فناوری ارتباطات سلولی نسل پنجم: سخنران: علی دوست‌محمدی (دانشجوی دکترای کامپیوتر دانشگاه اصفهان)
#ارتباطات سلولی نسل پنجم #خوشه پژوهشی فناوری ارتباطات سلولی نسل پنجم

منبع کلیپ: کانال گروه معماری کامپیوتر در آپارات (aparat/comp_ui)

دانلود گزارش تخلف