ویدیو کلیپ های طراحی

دوره کسب و کار طراحی - ...

03:57

دوره کسب و کار طراحی - طراحی ارائ...

طراحی گوشی

04:35

طراحی گوشی

دانلود کورس After Effects - ...

05:04

دانلود کورس After Effects - طراحی با C.R.A...

آموزش طراحی روزنامه - ...

00:28

آموزش طراحی روزنامه - مراحل بعد?

دوره پاورپوینت - طراح...

02:23

دوره پاورپوینت - طراحی خوب

آموزش طراحی UX - مراحل ...

01:42

آموزش طراحی UX - مراحل بعد?

آموزش طراحی محصول - مر...

00:28

آموزش طراحی محصول - مراحل بعد?

دوره طراحی محصول - خ...

01:09

دوره طراحی محصول - خوش آمدی

دوره مدیریت نیرو - طرا...

02:08

دوره مدیریت نیرو - طراحی شغل چیست...

دوره طراحی روزنامه - ت...

08:22

دوره طراحی روزنامه - تصاویر مناس...

کورس طراحی روزنامه - ب...

02:56

کورس طراحی روزنامه - بایگانی پرو...

آموزش طراحی elearning - اث...

04:31

آموزش طراحی elearning - اثر تست

دوره طراحی UX - درک لین...

03:44

دوره طراحی UX - درک لینک ها

دانلود دوره طراحی روز...

06:17

دانلود دوره طراحی روزنامه - متن ج...

آموزش پاورپوینت - اجز...

04:13

آموزش پاورپوینت - اجزای طراحی کل...

کورس موشن گرافیک - تنو...

04:36

کورس موشن گرافیک - تنوع طراحی شما

طراحی برنامه حسابداری ...

16:12

طراحی برنامه حسابداری در اکسل

دوره طراحی لوگو - مد...

03:56

دوره طراحی لوگو - مدل ARMM

آموزش طراحی آیکن - خ...

00:53

آموزش طراحی آیکن - خوش آمدی

دوره طراحی elearning - شکس...

04:25

دوره طراحی elearning - شکستن یادگیری

دانلود دوره طراحی UX - ...

01:21

دانلود دوره طراحی UX - عناصر ناوبر...

آموزش طراحی محصول - اض...

06:42

آموزش طراحی محصول - اضافه کردن آر...

دانلود کورس طراحی elearn...

04:20

دانلود کورس طراحی elearning - اثر فاص...

دانلود آموزش مدیریت ن...

02:09

دانلود آموزش مدیریت نیرو - طراحی ...

دوره طراحی لوگو - R برا...

08:22

دوره طراحی لوگو - R برای پاسخ است

آموزش طراحی UX - آزمون ...

02:46

آموزش طراحی UX - آزمون پنج ثانیه

دانلود کورس طراحی گرا...

02:45

دانلود کورس طراحی گرافیک - ارزیا...

آموزش طراحی آیکن - فشر...

02:18

آموزش طراحی آیکن - فشرده سازی تصو...

دوره طراحی وب - رابط ک...

03:50

دوره طراحی وب - رابط کار دانش

دانلود دوره طراحی وب -...

02:49

دانلود دوره طراحی وب - رابطهای ال...

طراحی سایت ارزان سه سوت...

01:47

طراحی سایت ارزان سه سوت وب

دانلود آموزش طراحی آی...

00:49

دانلود آموزش طراحی آیکن - درباره ...

دانلود آموزش طراحی elea...

04:59

دانلود آموزش طراحی elearning - مدل AGES

دانلود دوره طراحی وب -...

01:54

دانلود دوره طراحی وب - سرعت تعامل

دانلود آموزش طراحی elea...

01:04

دانلود آموزش طراحی elearning - خوش آ...

دانلود کورس قطعه سازی...

02:59

دانلود کورس قطعه سازی - طراحی جعب...

دانلود دوره طراحی UX - ...

01:20

دانلود دوره طراحی UX - ایجاد محتوا...

دوره طراحی آیکن - اضاف...

06:05

دوره طراحی آیکن - اضافه کردن رنگ

دانلود دوره طراحی UX - ...

01:58

دانلود دوره طراحی UX - محتوای تعام...

دانلود کورس طراحی روز...

05:16

دانلود کورس طراحی روزنامه - بهبو...

آموزش چند طراحی ناخن  ع...

08:15

آموزش چند طراحی ناخن عجیب - لاک زد...

دوره طراحی elearning - تسه...

04:07

دوره طراحی elearning - تسهیل بازتاب و ...

دانلود کورس طراحی آیک...

01:42

دانلود کورس طراحی آیکن - مقاله به...

دانلود آموزش Tinkercad - ب...

01:22

دانلود آموزش Tinkercad - به اشتراک گذ...