دانلود کلیپ مراسم مطالبه گری دانشجویی با حضور نمایندگان مجلس،آقایان کریمی و ابراهیمی

توضیحات ویدیو کلیپ مراسم مطالبه گری دانشجویی با حضور نمایندگان مجلس،آقایان کریمی و ابراهیمی:

منبع کلیپ: کانال basij_araku در آپارات (aparat/basij_araku)

دانلود گزارش